Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej

Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2023r. 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 3 kwietnia do 27 kwietnia. 

 

Egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. odbędą się w dniach 

5 czerwca (wokalistyka) i 6 czerwca (instrumentalistyka). 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 24 kwietnia do  31 maja. 

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły: 

www.psmgliwice.pl zakładka REKRUTACJA  

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły w godz. od 11:00 do 17:00 pod nr telefonu 32 231 31 23  lub poprzez email: sekretariat@psm.gliwice.eu