Dyplom DSD wręczony!

W dniu dzisiejszym uczeń klasy 4a, Kacper Pisz, otrzymał certyfikat DSD, czyli Niemiecki Dyplom Językowy, potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1.
Kacper jest ostatnim uczniem naszej szkoły, który zdawał egzamin DSD w ramach programu pod patronatem niemieckiej instytucji językowej Zentralstelle für Auslandsschulwesen.
Egzamin odbył się jeszcze przed wakacjami i składał się z czterech części, podczas których Kacper musiał wykazać się umiejętnościami z zakresu słuchania oraz czytania ze zrozumieniem, a także wypowiedzi pisemnej oraz części ustnej, na którą przygotował i omówił prezentację na temat naszych warsztatów szkolnych.
Kacprowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów językowych 🙂