Air4

Uczniowie klas o profilu lotniczym, odbyli spotkanie z przedstawicielami firmy Air4.Celem spotkania było zapoznanie uczniów z możliwościami rozwoju zawodowego w kierunku pilotażu lotniczego. Prelegent omówił rodzaje pilotażu, warunki jakie należy spełnić przy uzyskaniu licencji pilota oraz warunki zarobkowe w różnych rodzajach prac, działań pilota. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 1a, 2a,3a, 3c. Opiekę nad uczniami sprawował: Sławomir Szachulski. Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman