Zajęcia z udzielania Pierwszej Pomocy

W dniu 24 marca w naszej szkole dla kilku klas były przeprowadzone zajęcia z udzielania Pierwszej Pomocy. Zajęcia miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: utraty przytomności i zatrzymania krążenia.  Uczniowie bardzo włączali się w ćwiczenia, każdy z uczniów  samodzielnie wykonał resuscytację krążeniowo oddechową i inne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Zajęcia były wzbogacone o prezentację i filmów dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadził absolwent naszej szkoły Tomasz Mężyński.