Solidarni z Ukrainą

Od czwartku 03 marca rozpoczynamy akcję charytatywną na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

W szkole sprzedawane będą hot-dogi, ciasto, kawa i herbata.

Całkowity dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rzecz potrzebującyh.