Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje grupy wsparcia