WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej szkole oraz osoby z głową pełną pomysłów na zmiany.

 

  1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie obecni uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach
  2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
  3. a) samorządy klasowe (maksymalnie dwóch kandydatów z jednej klasy )
  4. b) uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami 30 uczniów)
  5. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym
  6. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego przedstawia swój plan pracy i program
  7. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej ( wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek)

TERMINARZ

  • zgłaszanie kandydatów do 03.10.2021 roku (zgłoszenia z programem można składać u p. Damiana Pelczarskiego)
  • kampania wyborcza od 04.10 do 08.10.2021,
  • wybory do samorządu uczniowskiego od 12.10 do 13.10.2021