Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci. Punkt kulminacyjny był 12 września 2021, gdy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza beatyfikacyjna. W tym samym czasie do godności błogosławionej została wyniesiona także matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi w Laskach.

Z tej okazji w kilku klasach naszej Szkoły, p. Damian Pelczarski w ramach lekcji historii i religii wygłosił prelekcję, na temat życia i działalności Prymasa Tysiącleci oraz wyświetlał film “Moc Prymasa Tysiąclecia”.