Katyń – Pamiętamy

W tym roku obchodzimy 81 rocznice “Zbrodni katyńskiej”, dokonanej na polskich oficerach i służbach mundurowych przez NKWD, podczas II wojny światowej. Chcąc uczcić pamięć zamordowanych patriotów polskich, przeprowadziliśmy wśród uczniów ZSS prelekcję, dotyczącą tego ważnego dla naszego narodu wydarzenia. Spotkanie on-line zorganizował: Leszek Zyman