Zaproszenie na konferencję “Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Politechnikę Śląską V edycji konferencji Edukacja Dualna EDUAL pod tytułem przewodnim “Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”.

I edycja konferencji poświęcona była koncepcji kształcenia dualnego i porównaniu kilku istniejących w tym czasie modeli.

W II edycji uczestniczyli rektorzy wszystkich polskich uczelni technicznych, którzy w tym czasie spotkali się w Gliwicach w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podczas tej II edycji ogłoszono także powstanie pierwszego w Polsce Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

III edycja konferencji EDUAL odbyła się 4 marca 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, objął konferencję patronatem honorowym i wystąpił na jej otwarciu.

IV edycja miała wymiar szczególny, ponieważ odbywa się na początku realizacji dużego programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poświęconego kształceniu dualnemu. Program taki, ogłoszony został w Polsce po raz pierwszy. Do udziału w konferencji zaproszono wszystkie ośrodki akademickie, realizujące projekty w ramach tego programu. Wydarzeniu towarzyszyły Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

V edycja odbywać się będzie w dniach 21-22 kwietnia 2021 w Katowicach na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej, w trybie zdalnym pod tytułem przewodnim “Inteligentne miasta i mobilność przyszłości” i skupi się na kształceniu dualnym w zakresie wyzwań współczesnego  publicznego transportu zbiorowego w miastach i metropoliach.

Konferencję polecamy szczególnie wszystkim uczniom szkół średnich, którzy byliby w przyszłości zainteresowani studiami na Politechnice Śląskiej na kierunkach o profilu dualnym, tj. Transport Kolejowy, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika i Logistyka. W drugim dniu konferencji przewidziana jest prezentacja tych kierunków studiów oraz firm, w których studenci będą odbywali staże podczas cyklu kształcenia.

W załączeniu program konferencji (może ulec zmianie). Więcej informacji udziela Biuro Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 603 41 08, oraz mailowo pod adresem edual@polsl.pl

Strona internetowa konferencji: http://www.edual.pl

Potwierdzenie udziału w konferencji do 20.04.2021 poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie jw.