Nauczanie po 19 kwietnia

Od 19 kwietnia zmiany w nauczaniu praktycznym

Uwaga !
Od 19 kwietnia częściowo  przywracamy zajęcia praktyczne.
W związku z publikacją nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki uczniowie klas:
3b i 3l (Technikum) oraz 3g ( Branżowa Szkoła I stopnia ) od 19 kwietnia  realizować będą stacjonarnie zajęcia praktyczne według tygodniowego rozkładu zajęć.
Dla uczniów pozostałych klas zajęcia praktyczne odbywać się będą na dotychczasowych zasadach – zdalnie.
Jacek Płowiec
dyrektor ZSS