Rocznica powstania Armii Krajowej

W piątek na terenie ZSS, Pani wicedyrektor Beata Fortuna wręczyła nagrody rzeczowe i dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w IV Szkolnym konkursie historycznym – “AK – Polska Armia Podziemna”. Konkurs odbył się w 79 rocznice powstania AK. W tym roku z powodu pandemii, konkurs dobył się on-line. Pierwsze miejsce zajął: Przemysław Siołek z kl. 4b, drugie: Sebastian Kowalczyk z kl. 3l, trzecie: Oskar Milewski z kl. 2g. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy uczniów naszej szkoły za rok na kolejna edycję. Konkurs zorganizował: Leszek Zyman