Kontynuujemy nauczanie zdalne

Informuję o dalszym kontynuowaniu nauki na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Z poważaniem
Jacek Płowiec
dyrektor ZSS