Zebrania z rodzicami

Drodzy Rodzice / Opiekunowie Prawni,


Informuję, że w najbliższą środę – 9 września 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:
  • godz. 16:30 – klasy pierwsze – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia,
  • godz. 17:00 – klasy drugie -Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia,
  • godz. 17:30 – klasy trzecie i czwarte – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia (uwaga! zebranie klasy 4l odbędzie się w innym terminie),
  • godz. 18:00 – zebranie Rady Rodziców.
Przypominam jednocześnie o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust dla osób wchodzących na teren szkoły.
Rodziców o parkowanie pojazdów przy szkole zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Do Państwa dyspozycji udostępnieniami plac manewrowy na terenie szkoły jako parkingu podczas zebrań. Wjazd od ulicy Kilińskiego.
Dyrektor ZSS
Jacek Płowiec