Gala wręczenia dyplomów stypendystom PREZESA RADY MINISTRÓW

16 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Rudzie Śląskiej odbyła się gala wręczenia dyplomów stypendystom PREZESA RADY MINISTRÓW oraz MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA.
Jednym z wyróżnionych był Łukasz Darul, uczeń klasy 4l.
Dla Łukasza to już kolejne stypendium i “niestety” ostatnie jako ucznia Zespołu Szkół Samochodowych (Łukasz jest uczniem ostatniej klasy technikum).
 
Łukaszu, gratulujemy wielu dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych, wierząc, że Twoje zdolności, umiejętności  i wytrwała praca pomogą Ci odnosić sukcesy w dalszej edukacji i realizować swoje pasje.