“Każdy siebie ma na względzie…”- spektakl w Teatrzem Nowym w Zabrzu

“Każdy siebie ma na względzie a drugiego za narzędzie”- to gorzka konkluzja komedii Aleksandra Fredry pt. “Zemsta”, którą obejrzeli uczniowie klasy 1e na deskach Teatru Nowego w Zabrzu.  Przedstawienie w reżyserii Zbigniewa Stryja wprowadzało dużo humoru i różnorodną scenografię. Dzięki wiernemu odtworzeniu najsłynniejszej komedii Fredry można było usłyszeć kunszt słowa, rymu i zobaczyć wyjątkowo barwnych- głównych bohaterów: Cześnika i Rejenta.
Uczniowie z zainteresowaniem śledzili perypetie zwaśnionych sąsiadów, mieli także okazję do przerwy w trakcie spektaklu.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: M. Mielewska, A. Kierat i A. Strzoda.