Dzień Odzyskania Niepodległości

Uroczyste obchody Dnia Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od mszy św. “Za Ojczyznę” w katedrze gliwickiej . Mszy przewodniczył biskup diecezjalny – Jan Kopiec. Po mszy uformowany został  pochód, który skierował się na Plac Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przemówienie wygłosił pełniący obowiązki prezydenta miasta – Janusz Moszyński. Następnie odbył się: apel poległych, salwy honorowe i składanie kwiatów pod pomnikiem marszałka. Naszą szkołę reprezentował w obchodach poczet sztandarowy w składzie: Bartłomiej Kurtycz i Marcin Szklarczyk z klasy 3b oraz  Piotr Wochnik z klasy 3h. Opiekę nad uczniami sprawował: Leszek Zyman.