Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w naszej szkole 11 października, w niezwykle uroczystej atmosferze.
Warto, także przypomnieć genezę święta- zwanego potocznie “Dniem Nauczyciela”.
Otóż, Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
To dzień w naszej szkole, w którym praca nauczycielska podlega ocenie, tylko pozytywnej, wyróżniającej-przez dyrektora szkoły oraz uczniów (samorząd uczniowski).
Poza nagrodami- nauczyciele mogli zobaczyć utalentowanych pierwszoklasistów ( kl.1a, 1e), w zabawnym przedstawieniu , przepełnionym śpiewami na żywo.
W podobnych okolicznościach spotkamy się już za rok!