Ślubowanie klas pierwszych

W piątek 20 września, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystości patrona szkoły – Generała Stefana Roweckiego “Grota”. Podczas uroczystej akademii, uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły oraz zapoznali się z biografią jej patrona. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli kwiaty pod tablicą generała. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – Pan Wojciech Radomski oraz  prezes Bus Service Center – Pan Adam Cegłowski.