Dyplomy DSD I Pro rozdane po raz drugi!

W piątek 13 września Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych wręczył dyplomy DSD I Pro uczniom, którzy w kwietniu b.r. przystąpili do tego państwowego egzaminu. Jest to egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo na poziomie A2/B1 w czterech obszarach takich, jak słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich czterech obszarów.

Tegoroczni zdobywcy dyplomów DSD to Mateusz Kotysz oraz Michał Śliwowski z klasy 4b, Mateusz Baron, Robert Bieniek, Grzegorz Kulik i Marcin Szklarczyk z klasy 3b, a także dwóch absolwentów naszej szkoły – Marcin Gawroński i Marcin Liszka, którym nie powiodło się przy pierwszym podejściu w ubiegłym roku, ale postanowili przystąpić do egzaminu po raz kolejny i osiągnęli sukces!

Pozostali panowie z tegorocznej edycji egzaminu, którym nie poszczęściło się w jednym lub dwóch obszarach, będą mogli podejść do egzaminu jeszcze raz w marcu 2020r.

Wszystkim chłopakom gratulujemy odniesionego sukcesu i życzymy dalszej owocnej nauki języka niemieckiego:-)

Dyrekcja ZSS oraz Olga Pawlicka