Wojsko w szkole

Młodzież klas maturalnych spotkała się dzisiaj z przedstawicielem WKU w Gliwicach, ppłk. Cezarym Zaborskim. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z dalszymi możliwościami rozwoju edukacyjnego w kierunku wojskowym oraz karierą zawodową związaną z armią polską. Młodzież dowiedziała się o warunkach , jakie należy spełnić chcąc wstapić do: Służby Kandydackiej, Służby Przygotowawczej, Wojsk Terytorialnych Kraju. Co roku po zakończeniu nauki w naszej szkole od 1 do 3 absolwentów naszej szkoły podejmuje te wyzwanie. Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman.