Eutanazja w czasie wojny

Uczniowie klasy 2a udali się na lekcję muzealną do Muzeum Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Tematem lekcji były “Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji”. Przewodniczka na podstawie wystawy dotyczącej omawianego tematu, przedstawiła działania władz nazistowskich w stosunku do osób chorych, niepełnosprawnych nie rokujących wyzdrowienia. Osoby takie były kierowane z zakładów leczniczych Śląska do wyselekcjonowanych ośrodków w Saksonii, gdzie dokonywano na nich mordu, uśmiercając ich w komorach gazowych, zawyżając dawkowanie leków , głodząc. Zabijanie pacjentów śląskich zakładów leczniczych trwało w latach 1941-1945. Wystawę poświęconą ofiarom zbrodniczej działalności hitlerowskich lekarzy można obejrzeć do 28 kwietnia. Wyjście zorganizował: Leszek Zyman.