Legiony

Uczniowie klas: 2b, 2l, 2g, 3g, 3h, 4b, 4l udali się do Cinema City na film historyczny Dariusza Gajewskiego “Legiony”. Film przedstawia historie miłosną rozgrywającą sie na tle ważnych wydarzeń historycznych dla państwa polskiego – powstanie i działalność zbrojnej forpoczty polskiej – legionów Józefa Piłsudskiego. Opiekę nad uczniami sprawowali: Małgorzata Kusz, Dobrochna Kurowska, Witold Tchórzewski,Łukasz Sąkol, Damian Pelczarski, Leszek Zyman.