W przypadku potrzeby lub chęci pobrania dokumentów wewnętrzych Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach (np. do celów socjalnych), prosimy o skierowanie korespondencji e-mail do Sekretariatu szkoły lub Księgowości.