Krótko, czyli… słowo po zbiórce

Stowarzyszenie Widzących Więcej oraz Polska Fundacja Dzielnych Dzieci, przeprowadziły akcję zbiórki ubrań dla Ochronki w Piekarach Śląskich. Jak pamiętacie, włączyliśmy się jako szkoła do akcji.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. Ubrania, które zostały przyniesione do szkoły, został przekazane do organizatorów akcji. Mamy nadzieję, że posłużą potrzebującym.