Mikołajki z Robotami

“Mikołajki z robotami” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 ul. Lipowa 29 w Gliwicach. To coroczna impreza organizowana w dzielnicy Zatorze przez szkołę z ul. Lipowej oraz Radę Dzielnicy. W tym roku, wzięliśmy w niej udział jako współorganizatorzy. 9 grudnia 2023 r. społeczność osiedla Zatorze oraz mieszkańcy pozostałych dzielnic Gliwic, mieli okazje poznać dzięki gliwickiej Samochodówce, wirtualną rzeczywistość – VR.

Nasze stoisko VR cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców. Nauczyciele Jan Mularczyk oraz Artur Świątoniowski, wraz z uczniami z klasy 5c Kacprem Piszem i Alexem Kubikiem , wyjaśniali wszystkim zainteresowanym, meandry wirtualnej rzeczywistości, wykorzystywanej w technice i edukacji.