III Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników

Tegoroczna – III edycja Wojewódzkiego Turnieju Młodych Mechaników zgromadziła w budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dwuosobowe drużyny z całego Śląska. Naszą szkołę reprezentowali Maciej Frąsiak oraz Yeghwen Kuzmenko.

Równolegle do turnieju odbywały się warsztaty branżowe, których uczestnikami również byli uczniowie śląskich szkół technicznych oraz branżowych o profilu samochodowym. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, a byli nimi: Mateusz Moś oraz Dawid Grajner.

Zarówno Turniej, jak i Warsztaty odbywały się w ramach zorganizowanej przez Akademię WSB Konferencji “New trends in management and production engineering”. Tematyka kompetencji przyszłości w nowoczesnej motoryzacji, biznesie oraz szkoleniu w branży motoryzacyjnej, była wiodącą podczas prelekcji podmiotów współpracujących z KSSE. Dyrektorzy szkół, opiekunowie drużyn oraz uczniowie uczestniczący w nich, mieli okazję poznać najnowsze trendy, analizy, przewidywania i plany gospodarki światowej w omawianych zagadnieniach. Punktem kulminacyjnym konferencji, było wręczenie przez Prezesa KSSE dra Janusza Michałka, certyfikatów członków założycieli  Automotive StrefAcademy KSSE. Przypomnijmy, że wśród nich jest również Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach.

Galeria zdjęć z Konferencji i Turnieju: