Upamiętnienie Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego w 79. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

1 sierpnia 2023 r. na cmentarzu komunalnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, odbyła się uroczystość oznaczenia tabliczką „grób weterana” mogiły śp. Edmunda Krzywdy Rzewuskiego, w ramach obchodów 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice. W uroczystości wzięli udział: prawnukowie weterana Patrycja Żywolt i Wojciech Żywolt, Krystyna Sowa – zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, ppłk. Sławomir Olejarczyk – Zastępca Dowódcy Garnizonu Gliwice 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ks. płk. Krzysztof Smoleń – proboszcz Parafii św. Barbary w Gliwicach oraz Ryszard Świeboda – wiceprezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, który poprowadził uroczystość.

Po przywitaniu zgromadzonych uczestników uroczystości odegrano hymn państwowy. Następnie Jan Kwaśniewicz przybliżył ideę oznaczenia „grób weterana”. Głos zabrała również Krystyna Sowa, która podczas przemówienia podkreśliła potrzebę przypominania bohaterów Powstania Warszawskiego spoczywających na gliwickich cmentarzach. Następnie Danuta Mikoda (pracownik OBUWiM IPN w Katowicach) przybliżyła zasługi Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego.
W dalszej części Jan Kwaśniewicz dokonał oznaczenia grobu powstańca, a ks. płk. Krzysztof Smoleń poprowadził modlitwę. Następnie odsłuchano „Marszu Mokotowa”. Po chwili refleksji nad losami Powstańców Warszawskich głos zabrał Wojciech Żywolt.
Na zakończenie na grobie złożono kwiaty i zapalono znicze.