Zapraszamy na wykłady popularnonaukowe

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w wykładach popularnonaukowych „Biegnij po wiedzę”, prowadzonych przez naukowców Rady Upowszechniania Nauki PAN (RUN PAN).

Wydarzenie odbędzie się 28 marca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 14:15 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza: https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/biegnij-po-wiedze-rejestracja-uczestnikow/ W formularzu należy wybrać wykłady, w których chce się uczestniczyć – mogą być to wszystkie wykłady lub pojedyncze.

Ze względu na ograniczenia związane z liczbą miejsc po przesłaniu formularza zgłoszeniowego organizatorzy potwierdzą udział klasy drogą elektroniczną.

 

Strona internetowa wydarzenia z opisem wykładów oraz biogramami wykładowców: https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/biegnij-po-wiedze/