Wolontariusze na medal

Gdyby w szkole organizowany był konkurs na wolontariusza roku, to bez wątpienia laur zwycięzcy trafiłby do naszych czwartoklasistów, Jakuba Kulety oraz Artura Tworka z klasy 4b.
Panowie regularnie poświęcają swój czas na wizyty w schronisku i spacery z psiakami, co definiuje ich jako altruistycznych i empatycznych młodych ludzi, na których zawsze można liczyć.
Kuba i Artur już wkrótce skończą szkołę, a co za tym idzie, również i swoją działalność w szkolnym kole wolontariatu. W maju przystąpią do matur, po czym rozpoczną dorosłe życie, w którym z pewnością znajdzie się miejsce na działania nakierowane na bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Na zdjęciu Kuba z Maszą i Artur z Saszą