Prowokacja gliwicka

Uczniowie klas: 3g i 4l odwiedzili Radiostację Gliwicką. Po przybyciu na teren radiostacji, zwiedzający zostali zapoznani z technicznymi rozwiązaniami radiowymi,  lat 20-tych, XX w. Następnie odbyła się prelekcja na temat:  budowy, znaczenia obiektu oraz roli jaki odegrał on  w rozpoczęciu II wojny światowej. Uczniowie obejrzeli film, dotyczący akcji prowokacyjnej na terenie radiostacji, jaką Niemcy przeprowadzili 31.08.1939 r. Na koniec dokonaliśmy wizji masztu radiowego i wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Wyjście zorganizował : Leszek Zyman. Opiekę nad uczniami sprawował: Damian Pelczarski.