W poszukiwaniu ,,krainy dzieciństwa” Horsta Bienka

Edukacja w terenie

W poszukiwaniu ,,krainy dzieciństwa” Horsta Bienka

W ramach realizacji projektu edukacyjnego  klasa 2d próbowała odszukać w Gliwicach miejsca opisywane przez Horsta Bienka w ,, Podróży do krainy dzieciństwa” .Na chwilę zanurzyliśmy się w odległy świat śląskiego Heimatu Bienka i naszych przodków, który  tak realistycznie został  przedstawiony  przez  autora w powieściach traktujących o Gliwicach.

Wycieczka była inspiracją do dyskusji o historii Górnego Śląska, losach Górnoślązaków, wielokulturowości i tolerancji.

E Mroczek