Spotkanie z absolwentami szkoły podstawowej

Już niedługo uczniowie klas ósmych szkól podstawowych zakończą etap edukacyjny i rozpoczną poszukiwanie miejsc w szkołach ponadpodstawowych. W ramach działań promocyjnych , nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z czterema oddziałami klas ósmych w szkole podstawowej w Rudzińcu. W związku z sytuacją pandemiczną, spotkania odbyły się za pośrednictwem platformy TIMS na terenie odwiedzanej szkoły. Nauczyciele przedstawili uczniom propozycje dalszego kształcenia w naszej placówce oświatowej i zaprezentowali  absolwentom szkoły podstawowej możliwości rozwoju zawodowego w nauczanych przez nas kierunkach technicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Gondek i Leszek Zyman