UWAGA EGZAMINY ZAWODOWE SESJA STYCZEŃ 2021

 

Gliwice, dnia 21.12.2020 r.

 

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA  K 221 STYCZEŃ 2021 

Część praktyczna „d” (dokumentacja) w dniu 11 stycznia  2021 r.

M.31;MG.31 –   godz. 9 00

(można posiadać: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, temperówka)

M.42;MG.43 –   godz.13 00

(można posiadać: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka)

Cześć pisemna w dniu 12 stycznia 2021 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

M.18; MG.18 godz.10 00

M.31 ;MG.31  – godz.12 00

M.42 ;MG.43  – godz. 14 00

 

Część praktyczna „wk” (wykonanie) w dniu  15 stycznia 2021r.

M.18; MG.18godz. 8 00  (obowiązuje strój roboczy)

Na egzamin należy przybyć godzinę przed jego  rozpoczęciem. Posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz posiadać długopis z czarno piszącym wkładem.