Dobry Start

Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez względu na dochody rodziny.
Biorąc pod uwagę stan epidemii oraz w celu sprawnego załatwienia sprawy tut. Ośrodek bardzo gorąco zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz banków w możliwie najszybszym terminie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+  przyznane zostało do 31.05.2021r. a wnioski na kolejny okres przyjmowane będą od LUTEGO 2021 r. Zwracamy się  z prośbą o nieskładnie do tego czasu wniosków na świadczenie 500+”.