Memy z Anglika na Świętego Patryka

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego z okazji Dnia Świętego Patryka. Konkurs polega na stworzeniu mema związanego ze świętem patrona Irlandii. Mem powinien być po angielsku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email mon.bie@zssam-gliwice.pl do końca dnia 16.03.2020. Ogłoszenie zwycięzców zostaną ogłoszone następnego dnia. Przewidziane nagrody rzeczowe oraz oceny dla najciekawszych, najśmieszniejszych i najbardziej poprawnych językowo obrazków!

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

Memy z Anglika na Świętego Patryka”

organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych

w Gliwicach

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach.

2. Konkurs trwa od 9.03.2020 do 16.03.2020, w tym czasie można przesyłać zgłoszenia konkursowe na adres e-mail mon.bie@zssam-gliwice.pl.

Zgłoszenia wysłane później niż o godzinie 23:59 dnia 16.03.2020 lub na inny adres e-mail nie będą brane pod uwagę.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 17.03.2020 o godzinie 10:45

§2. ZASADY KONKURSU

1. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat krajów anglo-języcznych oraz ich kultury poprzez indywidualne wyszukiwanie informacji oraz dzielenie się nimi w przystępny, lekki i zabawny sposób.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie na adres e-mail mon.bie@zssam-gliwice.pl mema (obrazka wraz z zabawnym podpisem) związanego z Dniem Świętego Patryka. Podpis musi być w języku angielskim.

3. Każdy uczestnik może wysłać nie więcej niż trzy prace.

4. Pod uwagę będą brane jedynie prace wysłane na podany adres. Organizator zachowuje prawo do moderowania zgłoszonych prac. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę i nie będą przedmiotem oceny Jury.

W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

– zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

– pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

– będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.03.2020. Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną trzy, które według powołanego Jury (składającego się z trzech osób) spełniają warunki uczestnictwa oraz najlepiej pasują do tematyki i celu konkursu. Jury weźmie pod uwagę poprawność językową, atrakcyjność, aspekt edukacyjny pracy i oryginalność.

7. Wybrane prace konkursowe zostaną wyeksponowane na tablicy szkolnej. Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

– I miejsce: celująca ocena z języka angielskiego oraz nagroda rzeczowa.

II miejsce: bardzo dobra nagroda z języka angielskiego oraz nagroda rzeczowa.

III miejsce: bardzo dobra nagroda z języka angielskiego oraz nagroda rzeczowa.