Egzamin językowy Language CERT- zmiana terminu

W związku z koniecznością zmiany terminu egzaminu językowego English CERT, który miał się odbyć w szkole 08.01.2020 r., informujemy, że nowy termin został ustalony na czas po feriach zimowych, tj. w czwartek 30.01.2020 o godz. 8:15.

Marta Kriegel i Beata Trybus – nauczycielki angielskiego