Spotkanie z policją

Odpowiedzialność prawna nieletnich – to temat spotkania uczniów  klasy 1a,1b,1c z funkcjonariuszami Policji, które odbyło się w dniu wczorajszym na terenie naszej szkoły. Prowadzący spotkanie funkcjonariusze w  oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich w sposób jasny i rzeczowy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną. Wśród poruszanych tematów policjanci uświadomili również uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą rzutować w przyszłości na brak możliwości podjęcia pracy w służbach mundurowych oraz wielu  innych instytucjach państwowych. Przypomnieli również o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku nauki przez małoletnich podlegają postępowaniu przed sądem o jego demoralizację. Na koniec uczniowie mieli okazję do zadawania pytań w kwestii poruszanych tematów.