Niemiecki Dyplom Językowy

DSD I PRO (A2/B1)

w Gliwickiej
Samochodówce!!!

 

DSD – Niemiecki Dyplom Językowy

Zewnętrzny niemiecki dyplom państwowy,
który spełnia wymogi:

-   standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich,

-   Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

 

DSD I PRO

Jest to program realizowany w grupach z rozszerzonym językiem niemieckim, w ramach którego uczniowie przygotowują się do państwowego egzaminu potwierdzającego znajomość ukierunkowanego zawodowo języka niemieckiego na poziomie A2/B1. Zdobycie dyplomu DSD I-Pro znacznie zwiększa przyszłe możliwości zawodowe uczniów. Jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w krajach niemieckojęzycznych oraz do pracy w firmach w Polsce i za granicą, gdzie język niemiecki jest potrzebny.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów szkoły posiadającej uprawnienia DSD!

Dnia 12.09.2017 miała w szkole miejsce wizyta pani Marion Ramackers, Konsul ds. kultury z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz pani Susanne Lindemann, koordynator programu DSD na Polskę południową i przekazanie na ręce dyrektora szkoły, pana Jacka Płowca, pisma przyznającego szkole uprawnienia do przeprowadzania egzaminu DSD I PRO. Dokument ten nadaje Szkole z dniem 30 sierpnia 2017 oficjalny status ośrodka egzaminacyjnego DSD.

Jesteśmy drugą w Polsce szkołą z programem DSD I Pro!!!