Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów technikum w Zespole Szkół Łączności oraz Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach, poprzez organizację w okresie 12.02.2024 – 31.12.2024 staży zawodowych. Grupę docelową stanowić będzie 30 uczniów technikum w Zespole Szkół Łączności oraz 20 uczniów technikum w Zespole Szkół Samochodowych
logo FESL
Nazwa programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Numer i nazwa priorytetu Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji
Numer i nazwa działania 6.3 Kształcenie zawodowe
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny+
Budżet całkowity projektu 249 697,50 PLN
Kwota wsparcia 224 727,75 PLN
Okres realizacji 12.02.2024 – 31.12.2024
Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności

Analizując wyzwania jakie stawia rynek pracy przed absolwentami szkół branżowych I stopnia i techników znajdujących się na terenie województwa śląskiego, uczestnictwo w stażach zawodowych pozwoli na zdobycie niezbędnego doświadczenia praktycznego w obsłudze specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w przedsiębiorstwach, otrzymanie referencji oraz nawiązanie kontaktów zawodowych z przyszłymi pracodawcami.
Realizacja projektu przyczyni się również do poprawienia zdawalności egzaminów zawodowych, poprzez uzupełnienie deficytu wiedzy praktycznej przyszłych absolwentów ZSS oraz ZSŁ.
Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, którzy uczestniczyli w stażu.

Do pobrania:

Harmonogram realizacji form wsparcia