Harmonogram pracy sekretariatu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek  Piątek
7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00

Sprawy uczniowskie

  • Wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich;
  • Wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom;
  • Prowadzenie ksiąg uczniów;
  • Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I;
  • Załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły;
  • Przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków;
  • Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych;
  • Przechowywanie dokumentacji uczniów oraz inne dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sprawy szkoły

Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej;
Przygotowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji wychodzącej;
Przyjmowanie i przekazywanie wiadomości;
Obsługa interesantów, udzielanie informacji;
Zamawianie druków szkolnych;
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych