Grono Pedagogiczne 2022/2023

 • Bielec Monika (nauczyciel języka angielskiego)
 • Bielec Krzysztof (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Cegłowski Adam (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Czarny Grzegorz (nauczyciel geografii i wychowania fizycznego)
 • Dziedzic Adam (nauczyciel biologii)
 • Florek Grzegorz (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Gabryelska Joanna (nauczyciel geografii i bibliotekarz)
 • Gondek Zbigniew (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Kaźmierczak Małgorzata (nauczyciel matematyki)
 • Kąkol-Cieślar Agnieszka (nauczyciel matematyki)
 • Kopczyński Jarosław (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Krasiński Jarosław (nauczyciel informatyki)
 • Krawiec Piotr (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Kriegel Marta (nauczyciel języka angielskiego)
 • Król Eugeniusz (nauczyciel historii)
 • Kubicz Walerian (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Kubik-Świerczyńska Agnieszka (nauczyciel fizyki)
 • Kuczora Piotr (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Kurowska Dobrochna (naucz wychowania fizycznego)
 • Kusz Małgorzata (nauczyciel matematyki)
 • Laszewski Adam (nauczyciel religii)
 • Lewiński Łukasz (nauczyciel przedmiotów zawodowych i wiedzy o społeczeństwie)
 • Mielewska Magdalena (nauczyciel języka polskiego)
 • Miros Michał (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Mroczek Elżbieta (nauczyciel języka niemieckiego)
 • Mularczyk Jan (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Nierodka Paweł (nauczyciel informatyki)
 • Nowak Witold (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Osiepowska_Aleksenka Marzena (pedagog)
 • Owczarek Jakub (nauczyciel wychowania fizycznego)
 • Pałka Jan (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Pławszewski Marek (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Podkowik Robert (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Podkowik Walter (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Pokryszka Ewa (nauczyciel matematyki)
 • Postuła Andrzej (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Rarus Henryk (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Rybak Jerzy (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Sawicka Jolanta (nauczyciel informatyki, przedsiębiorczości)
 • Sąkol Łukasz (nauczyciel wychowania fizycznego)
 • Słowik Przemysław (nauczyciel historii)
 • Smorczewski Krzysztof (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Sokół-Pawlicka Olga (nauczyciel języka niemieckiego)
 • Sosada Franciszek (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Strömich-Bochenek Barbara (nauczyciel języka angielskiego)
 • Strzeliński Adam (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Strzoda Adam (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Sydor Aleksandra (nauczyciel języka angielskiego)
 • Szachulski Sławomir (nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych)
 • Szproch Roman (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Szymała Aleksandra (nauczyciel języka polskiego)
 • Tchórzewski Witold (nauczyciel przedmiotów zawodowych)
 • Tomas Krzysztof (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości)
 • Trybus Beata (nauczyciel języka angielskiego)
 • Wieczorek Henryk (nauczyciel zajęć praktycznych)
 • Witkowska Małgorzata (nauczyciel muzyki)
 • Wloczek Katarzyna (nauczyciel języka polskiego)
 • Woźny Grzegorz (nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych)
 • Zając Wojciech (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa)