Jacek Płowiec – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika i Doradztwo zawodowe, Logistyka w Transporcie, Organizacja i zarządzanie oświatą
Egzaminator OKE
nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
Beata Fortuna – wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany
mgr inż., specjalność: Inżynieria środowiska, Chemia, Bibliotekoznawstwo, Organizacja i zarządzanie oświatą
nauczyciel chemii
Chemia
Andrzej Woźniak – kierownik warsztatów szkolnych
nauczyciel dyplomowany
mgr ; specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość, zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe, Logistyka w  Transporcie. Koordynator Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w ZSS Gliwice.
Egzaminator OKE
nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajeć praktycznych
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Specjalizacja m.
Zajęcia praktyczne