1 września 1952 inaugurowano naukę w Technikum Samochodowym  -jako pierwszej szkole samochodowej na śląsku a drugiej w Polsce (po olsztyńskiej). 
Pierwszy rocznik absolwentów liczył 53 osoby. W ciągu ponad 60-letniej historii jej mury opuściło ich ponad 7000. Nasi absolwenci nie tylko statystycznie są godni uznania, ale również ich osiągnięcia zawodowe są doceniane ponadregionalnie. Zajmują kierownicze stanowiska w zawodach związanych z motoryzacją i pokrewnych,  zakładają własne firmy oraz są pracownikami znanych marek motoryzacyjnych. Osiągają sukcesy sportowe w najwyższych szczeblach rozgrywkowych i reprezentują kraj. Aktywnie współpracują ze szkołą i utrzymują z nią kontakt. Tradycyjne Zjazy absolwentów są najlepszym tego dowodem. Liczne grupy byłych uczniów Samochodówki z sentymentem wspominają wtedy czasy w niej spędzone. Absolwenci oraz osoby z nią związane od 2007 r. mają możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Gliwickiej Samochodówki.
 
   ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
(SZKOŁY MŁODZIEŻOWEJ)
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 

ROK

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA

1955

53

-

1956

76

-

1957

80

-

1958

78

-

1959

78

-

1961

36

32

1962

44

33

1963

43

28

1964

32

81

1965

33

52

1966

27

92

1967

69

91

1968

71

98

1969

77

30

1970

88

38

1971

44

89

1972

23

67

1973

78

100

1974

78

61

1975

98

38

1976

81

40

1977

61

35

1978

53

149

1979

29

141

1980

22

90

1981

31

102

1982

70

120

1983

53

113

1984

71

103

1985

32

79

1986

31

96

1987

38

114

1988

54

89

1989

28

69

1990

24

92

1991

25

84

1992

25

86

1993

31

89

1994

30

90

1995

55

68

1996

63

58

1997

58

75

1998

64

76

1999

56

87

2000

56

76

2001

54

83

2002

57

-

2003

60

108

2004

65

-

2005

61

46

2006

-

32

2007

-

53

2008

-

46

2009

-

56

2010

24

35

2011

60

61

2012

43

41

2013

45

52

2014

60

30

2015

69

25

2016 55   25 
2017  51  26
 
*brak danych za rok 1960
 
 Zestawienie na podstawie współczesnych statystyk oraz publikacji 
,,GLIWICKA SAMOCHODÓWKA 1952-2012 MECHANIKA NAJWYŻSZYCH LOTÓW” 
opracował: Grzegorz Czarny