1. Przewodniczący - Sebastian Paluch
 2. Zastępca - Tomasz Korgul
 3. Zastępca - Wojciech Wnuczek
Opiekunowie:
 • Dobrochna Kurowska
 • Olga Sokół-Pawlicka

Działalność Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Wrzesień
 • Ustalenie planu działań na cały rok 
 • Pomoc w organizacji akademii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, udział w jej prowadzeniu
 • Dzień chłopaka
Październik
 • Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela  (przeprowadzenie konkursu i przyznanie wybranym nauczycielom nagród „Złotego tłoka”)
 • Zbieranie rzeczy na Schronisko w Sośnicy
 • Współorganizacja Targów Edukacyjnych
Listopad
 • Pomoc w organizacji akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
 • Sprzątanie grobów
Grudzień
 • Podsumowanie pierwszego półrocza działalności nowego samorządu – zestawienie frekwencji uczęszczania przedstawicieli poszczególnych klas na zebrania SU, podsumowanie działań
Styczeń
 • Uruchomienie „Skrzynki inicjatyw i pomysłów uczniowskich”, do której uczniowie będą mogli wrzucać listy z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły
 • Organizacja 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Marzec
 • Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Samorządu Uczniowskiego w celu zastąpienia członków prezydium kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym
Kwiecień
 • Promocja szkoły podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych – pomoc w organizacji stoiska ZSS, wybranie przedstawicieli
 • Pożegnanie klas maturalnych – współudział w organizacji akademii
Maj
 • Obchody Święta Konstytucji 3 Maja  - współudział w organizacji akademii
 • Podsumowanie drugiego półrocza działalności SU
Czerwiec
 • Udział i pomoc w koordynowaniu akcji „Sprzątanie Świata”
 • Współorganizacja „Dnia Sportu”
 • Pomoc w organizacji akademii na zakończenie roku szkolnego
Cały rok
 • Zebrania Samorządu raz w miesiącu lub według potrzeb
 • Doraźne opiniowanie w sprawach związanych z uczniami ZSS
 • Prowadzenie gabloty informacyjnej SU