01.09.2021Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
08.09.2021Zebrania z rodzicami
03.11.2021Zebrania z rodzicami
13.12.2021Termin wystawiania ocen niedostatecznych
15.12.2021Termin wystawiania pozostałych ocen
17.12.2021Koniec I semestru
20.12.2021Konferencja klasyfikacyjna
22.12.2021Zebrania z rodzicami
23.12.-31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2022Egzamin zawodowy – etap praktyczny
11.01.2022Egzamin zawodowy – etap pisemny
10.01.2022-6.02.2022Egzamin zawodowy – etap praktyczny (MG.18)
28.01.2022Studniówka
14-27.02.2022Ferie zimowe
23.03.2022Zebrania z rodzicami
11-13.04.2022Rekolekcje
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.2022Termin wystawiania ocen niedostatecznych – klasy 4
25.04.2022Termin wystawiania pozostałych ocen – klasy 4
7.03. – 1.04.2022Praktyka zawodowa kl. 3b
27.04.2022 Konferencja klasyfikacyjna – klasy 4
29.04.2022Zakończenie roku szk. – klasy 4
2.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa
4-6.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum, branżowa (matury)
4-20.05.2022Egzamin maturalny
05.2022Matury próbne w klasach III
09.05.-03.06.2022Praktyka zawodowa kl.3a
18.05.2022Konsultacje z rodzicami
3.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- egzamin zawodowy Formuła 2019 -część pisemna
06.06.-13.06.2022Egzamin zawodowy Formuła 2019 -część praktyczna (wykonanie)
13.06.2022Termin wystawiania ocen niedostatecznych
15.06.2022Termin wystawiania pozostałych ocen
20.06.2022Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2022Egzaminy klasyfikacyjne
20.06.2022Egzamin zawodowy Formuła 2017– etap praktyczny (dokumentacja)
21.06.2022Egzamin zawodowy Formuła 2017– etap pisemny
22.06. - 6.07.2022Egzamin zawodowy Formuła 2017– etap praktyczny (wykonanie)
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego
24-29.08.2022Egzaminy poprawkowe