Drogie Kandydatki / Drodzy Kandydaci do klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Gliwicach

Przypominamy:

 • 18 lipca o godz. 10:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
  do Technikum nr 7 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3,
 • W dniach 18 -25 lipca zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić wolę uczęszczania
  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Obowiązkowe badania lekarskie niezbędne do podjęcia praktycznej nauki zawodu zostaną
  przeprowadzone na terenie szkoły (WAŻNE: Kandydaci na kierunki: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik powinni przyjść na badania na czczo):

  •  20 lipca o godz. 8:00 dla kandydatów Technikum nr 7,
  • 21 lipca o godz. 8:00 dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 i Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2,

Przypominamy o obowiązkowym dostarczeniu w dniu badania wypełnionych formularzy dot. stanu zdrowia, otrzymanych podczas składania dokumentów.
W przypadku ich braku prosimy o kontakt z sekretariatem.

26 lipca o godz. 14.00 zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych do szkoły