Wycieczka bardzo regionalna

Uczniowie klasy 1c odwiedzili Muzeum w Radzionkowie, które jest zarazem Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR po 1945 r. Celem wycieczki było zapoznanie zwiedzających z historią regionalną, dotyczącą dramatycznych wydarzeń na Górnym Śląsku, po wkroczeniu armii radzieckiej w 1945 r.

Tragedią mieszkańców Górnego Śląska było ich miejsce zamieszkania. Rosjanie uważali bowiem ich wszystkich za Niemców i masowo wywozili w głąb ZSRR do pracy kopalniach węgla.
Deportowano nawet do 45 tysięcy Górnoślązaków. Po latach katorżniczej pracy, do Polski wróciło ok. 30% deportowanych “wraków ludzkich”.
Muzeum w Radzionkowie jest obiektem nowoczesnym w którym zwiedzający mogą zapoznać się z losami części osób wywożonych do ZSRR. Znajdują się w nim rzeczy deportowanych, ich listy ,wspomnienia i historia powstania i działania przymusowych obozów pracy. Całość wyposażona jest w zestawy multimedialne, przybliżające zwiedzającym istnienie tego dramatycznego okresu w historii Górnego Śląska.
Opiekę nad uczniami sprawowała: Dobrochna Kurowska, a zorganizował Leszek Zyman.