Egzaminy Zawodowe 2024 wystartowały

Wczoraj część praktyczna, dziś teoretyczna pisemna. W Samochodówce – podobnie jak w innych szkołach ponadpodstawowych kształcenia zawodowego – w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych, rozpoczęły się Egzaminy Zawodowy w roku szk. 2023/2024.

W dniu wczorajszym swój egzamin w części praktycznej, na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych, zdawali po raz pierwszy uczniowie Technikum nr 7, Branżowej Szkoły I st. nr 3 oraz Branżowej Szkoły II st. nr 2. Do egzaminu przystąpiły również osoby poprawiające egzamin z lat poprzednich. Egzamin trwał w większości 120 min lub 180 min. (w zależności od kwalifikacji) i dotyczył kwalifikacji, w których kształcą się uczniowie w naszej szkole: SPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,  TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych (egzamin 3-godzinny), MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz dla osób poprawiających egzamin z czerwca 2023, TDR.01 – Eksploatacja środków transportu drogowego.

Dziś część teoretyczna pisemna egzaminu. Po raz pierwszy, o godz. 9 będą ją zdawali uczniowie w kwalifikacjach SPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów, TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych, a o godz. 11 w kwalifikacjach MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
W godzinach popołudniowych, do egzaminu w części teoretycznej przystąpią również osoby poprawiające egzamin z czerwca 2023 w kwalifikacjach: MOT.02 – Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (o godz. 15 i 17) i MOT.05 – Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Trzymamy kciuki!