Narodowe Czytanie w Samochodówce

“Nad Niemnem” – najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku.
“(…) Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów.” – możemy przeczytać na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który uroczyście rozpoczął kolejną edycję Narodowego Czytania.
Wydarzenie to miało również miejsce w naszej szkole.
Dziewięciu ochotników z różnych klas czytało powieść Elizy Orzeszkowej we fragmentach. Słuchaczami była klasa 1i. Narodowe Czytanie poprzedziła przedmowa, dotycząca genezy powieści oraz życia samej autorki.
Dziękujemy uczniom klas: 1a, 2b, 3c oraz 1i za kulturalną postawę i obowiązkowość.
Do zobaczenia za rok!
J. Gabryelska/ M. Mielewska